GS.TS.BS Nguyễn Minh Thông

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác Sĩ - NguyenMinhThong

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác Sĩ – Nguyễn Minh Thông

Giáo sư, Tiến Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Minh Thông là một giáo sư uyên bác tại Việt Nam và trên thế giới. Ông là giáo sư giảng dậy tại  trường Đại học Y Harvard – Hoa Kỳ (Harvard Medical School – https://hms.harvard.edu/). Ông đã đạt được 4 học vị Tiến sĩ: Tiến sĩ về tâm lý học của Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ (https://www.apa.org/), Tiến sĩ quản trị nguồn nhân lực tại đại học Bang Corolina – Hoa Kỳ (North Carolina State University – https://www.ncsu.edu/). Ông cũng là một Tiến sĩ, bác sĩ Nam khoa của hiệp hội nam khoa Hoa Kỳ (American Society of Andrology – https://www.andrologysociety.org/), Tiến sĩ Xã Hội học của đại học Georgio – Hoa Kỳ (Georgia State University – https://sociology.gsu.edu/)

GS.TS.BS Nguyễn Minh Thông và các cộng sự đã sáng lập ra website 5W1H.VN để chia sẻ với cộng đồng những kiến thức uyên bác của mình về các lĩnh vực Y tế – Sức khỏe, Nguồn nhân lực, Du lịch, Việc làm, Ẩm thực, Tâm lý, Xã Hội học… cũng như những vấn đề băn khoăn, thắc mắc của độc giả trên mọi lĩnh vực, khía cạnh khác nhau của cuộc sống con người và xã hội.